Türkiye hakkinda:


1) Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kurulmuştur?
a) 1920
b) 1923
c) 1453
d) 1945

2) Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu kimdir?
a) Mustafa Kemal Atatürk
b) Fatih Sultan Mehmet
c) Ismet Inönü
d) Enver Paşa

3) Türkiye'nin başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
a) Izmir
b) Istanbul
c) Trabzon
d) Ankara

4) Aşağıdaki şehirlerden hangisi iki kıta üzerinde kurulmuştur?
a) Bursa
b) Antalya
c) Istanbul
d) Samsun

5) Türkiye'nin telefon kodu nedir?
a) Yüz on yedi
b) Doksan
c) İki yüz yirmi
d) İki yüz on yedi

6) Türkiye hangi ülke ile komşu değildir?
a) Suriye
b) Romanya
c) Iran
d) Bulgaristan

7) Türkiye'nin kuzeyinde yer alan denizin adı nedir?
a) Karadeniz
b) Akdeniz
c) Ege
d) Marmara

8) Peri bacaları Türkiye'nin hangi bölgesinde bulunmaktadır?
a) Kapadokya
b) Antakya
c) Konya
d) Amasya

9) Türkiye'de en çok ilgi gören spor dalı hangisidir?
a) Basketbol
b) Tenis
c) Güreş
d) Futbol

10) Geleneksel alkollü Türk içkisinin adı nedir?
a) Ayran
b) şarap
c) Rakı
d) Salep

This quiz is copyright of
Turkish Campus

Any redistribution or reproduction of part or all of the contents in any form is prohibited other than the following:
You may not, except with our express written permission, distribute or commercially exploit the content. Nor may you transmit it or store it in any other website or other form of electronic retrieval system.